Casals d’estiu i campus esportius

Des de l’Associació Esportiva Ciutat Vella organitzem Casals i Campus a diferents escoles durant les èpoques festives d’estiu, Nadal i Setmana Santa.
Aquests Casals i Campus són homologats per l’Ajuntament de Barcelona, tant en els torns de juny com en els de setembre, fet que permet als nostres infants i joves que volen participar-hi, accedir a ajuts econòmics que facilitin aquesta participació.

Les activitats proposades tenen un caràcter constructiu en la mesura que a través del joc, l’acció i l’experimentació, s’esdevinguin determinades propietats i relacions determinants per construir els seus coneixements i habilitats. Creiem imprescindible destacar la importància del joc com l’activitat pròpia d’aquesta etapa.

A l’hora de planificar les activitats tenim en compte els diferents tipus d’objectius i respectius continguts, procurant en tot moment, un marc d’actuació sempre des de l’autonomia del infant, al voltant de situacions concretes en els quals pugui trobar sentit perquè connectin amb les seves inquietuds i motivacions.

Organitzem casals a les escoles Vedruna-Àngels, Labouré, Collaso i Gil, Parc de la Ciutadella, CEIP Mediterrània, Montseny i Farigola. A més, també organitzem el Campus de l’Escola de Futbol Sala APC Raval.

Ubicació dels Casals i Campus Esportius: