Casals i campus

Des de l’AECV, com a institució promotora de l’esport i l’activitat física, i alhora impulsora de la diversió en la pràctica esportiva, presentem una àmplia gamma de casals i campus dirigits a tots aquells centres educatius que cerquin oferir als seus alumnes uns serveis diferents i atractius, combinant els aspectes lúdics derivats de les èpoques de vacances i festius – Eestiu, Nadal i Setmana Santa- amb la transmissió de principis i valors educatius.

En tots els nostres projectes cerquem un valor afegit i uns trets diferencials què ens permetin distingir-nos de la resta, i és precisament aquesta combinació d’esport i diversió, unida a l’educació intrínseca què es deriva de cada activitat o exercici allò que potenciem i destaquem a l’hora de definir-nos.

A l’hora de planificar i organitzar les activitats del Casal tenim en compte una sèrie d’objectius determinats prèviament i relacionats amb el centre d’interès, amb els objectius bàsics de tot procés d’ensenyament–aprenentatge, i amb les edats dels participants.

1. Coeducació i tolerància. Igualtat i respecte sense diferenciació de gènere, raça o cultura.

2. Diversió. Parlem de casals i campus on divertir-se és l’objectiu principal per tots. La major part de les activitats estaran relacionades amb l’esport i l’entreteniment, i tindran com objectiu aquest concepte.

3. Participació i motivació. Aconseguir que els infants es relacionin participant i es motivin per assolir els objectius de cada activitat. Els monitors seran els animadors i els guies per transmetre aquests aspectes.

4. Companyonia i cooperació. Transmetre aquests valors fonamentals que complementen la satisfacció personal dins del col·lectiu.

5. Creativitat i llibertat. Despertar i expressar les idees i capacitats de cada participant per tal de potenciar actituds individuals i grupals.

6. Autonomia. Ajudar a l’adquisició de coneixements i habilitats per tal que el participant tingui més independència, seguretat i confiança en les seves actuacions.

7. Control d’hàbits i higiene personal. Despertar l’interès i la importància per la cura del cos i mantenir i fomentar els hàbits (conductes o comportaments) adquirits a l’escola.

8. Canvi de l’entorn i cura de les instal·lacions. Aconseguir que els participants contemplin l’escola com un espai de recreació i no només d’estudis, respectant les seves instal·lacions.

9. Formació. Afavorir o contribuir en el creixement personal del participant com a persona tolerant, solidària, crítica, compromesa i respectuosa per l’entorn social.