MENJADORS ESCOLARS

 

Des de l’Associació Esportiva Ciutat Vella oferim el servei de menjador . Aquest servei vetlla tant per una correcta alimentació, com pels aspectes educatius dels infants (hàbits, actituds, convivència, valors i normes), que comporta aquest espai de temps de migdia per al cicle infantil i primària, moment clau on els infants practiquen la convivència en la seva màxima expressió.

Entenem l’espai de migdia com un espai dedicat al lleure, a l’esport i al reforç d’actituds, valors, normes així com a les relacions socioafectives. Considerem que és un espai per a que els infants juguin i que al mateix temps sigui un espai que segueixi la línia educativa de l’escola. Per tant volem ser partícips d’aquesta franja horària donant eines educatives que transformin aquest espai de lleure en un espai global i d’aprenentatge.

Per fer-ho intentem seguir la línia metodològica de les escoles i apostem pel joc, l’expressió corporal i l’esport com a eina d’aprenentatge. Considerem l’activitat física i l’esport com a un mitjà educatiu , però no l’únic per aconseguir els objectius que ens establim per aquest espai.

Objectius Generals

 

Adquirir hàbits socials relacionats amb l’espai de menjador així com adoptar una postura correcte alhora de seure, utilitzar correctament els coberts i servir-se autònomament el menjar.

  Tenir cura del material i de l’espai que utilitzem.

Adquirir i reforçar hàbits d’higiene.

Transmetre i reforçar valors de convivència.

Facilitar la integració de l’infant en el seu entorn escolar.

Oferir una oferta d’oci alternativa amb una base didàctica mitjançant diferents tipus de jocs.