Qui som?

L’Associació Esportiva Ciutat Vella es va constituir l’any 1986 com
a entitat evolucionada de l’Escola d’Iniciació Esportiva de Ciutat Vella.
Des d’aleshores, hem mantingut el nostre compromís per al districte
i els seus veïns.
Comptant amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’AECV,
atenent als profunds canvis que durant els darrers anys s’han donat
en el districte, ha anat ideant i desenvolupant propostes per tal
d’adaptar-les a la realitat social on ens trobem. D’aquesta manera
s’ha consolidat en el districte com a entitat que ofereix a diferents
col·lectius totes aquelles oportunitats, socials i esportives que anys
enrere mancaven.
Seguirem treballant com sempre hem fet amb la il·lusió i el
compromís per a seguir formant part del creixement dels joves, unint
esforços per oferir un futur amb oportunitats a tots ells i contribuint
al creixement social i cultural del districte de Ciutat Vella.
Així doncs, l’AECV ha procurat que tots els col·lectius gaudissin
d’activitats esportives engrescadores i adequades a les seves
necessitats, alhora què ha intentat resoldre les problemàtiques que
per la condició social, econòmica o per la procedència dels veïns,
podien dificultar l’accés a la pràctica.
Portem els valors de la pràctica esportiva més enllà de qualsevol
barrera que pugui existir, permetent el desenvolupament personal
de centenars de persones.
Amb tot, hem comptat i comptem amb professionals qualificats que
s’involucren al màxim en una feina immensament gratificant i que
sovint, també és complicada.

Marc d’actuació

Per tal de conèixer la realitat social del districte, presentem una organització propera i accessible a tots els participants i veïns dels barris.

  Fomentar hàbits de vida saludables d’entorns en risc d’exclusió social

  Integració mitjançant l’activitat física i l’esport

  Formació i promoció de l’esport per a tothom