ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats Eixample

Activitats per aprendre tècniques i aptituds, però sobretot per afavorir el desenvolupament integral dels infants i joves, el creixement i el manteniment de les condicions físiques i psíquiques, fomentar hàbits de vida saludables i l’autonomia. Tot això, oferint una pràctica esportiva a l’abast de tothom, de qualitat i sense exclusions.

Les activitats extraescolars que oferim a cadascuna de les escoles segons del barri de l’eixample són: