ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Barri el Raval

Activitats per aprendre tècniques i aptituds, però sobretot per afavorir el desenvolupament integral dels infants i joves, el creixement i el manteniment de les condicions físiques i psíquiques i fomentar hàbits de vida saludables i d’autonomia. Tot això, oferint una pràctica esportiva a l’abast de tothom, de qualitat i sense exclusions.