ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Activitats per aprendre tècniques i aptituds però sobretot per afavorir el desenvolupament integral dels infants i joves, el creixement i el manteniment de les condicions físiques i psíquiques, fomentar hàbits de vida saludables i l’autonomia. Tot això, oferint una pràctica esportiva a l’abast de tothom, de qualitat i sense exclusions.

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

CURS

LLOC

DIES/SETMANA

HORARI

FUTBOL  SALA

1r-2n ESO

Pista Campillo

Dilluns i dimecres

15:30h – 16:30h

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

CURS

DIES/SETMANA

HORARI

FUTBOL SALA

1r-6è primària

Dimarts

17h – 18h

PATINATGE

P4-1r primària

Dilluns

17h – 18h

2n – 6è primària

Dilluns

17h – 18h

ATLETISME

1r-6è primària

Dimarts

17h – 18h