Dispositiu Drassanes

El Dispositiu Drassanes és un projecte impulsat pel grup de treball comunitari Equip Raval amb el Jovent  Migrat no Acompanyat, adreçat a jovent migrat sense referents familiars al territori, en situació vulnerable i no vinculats a serveis d’habitatge, d’entre 13 i 21 anys (ambdues edats incloses).

L’activitat té com a objectiu aconseguir la vinculació de l’equip educatiu, del Servei de Detecció i Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona, amb aquests joves no vinculats a serveis. A partir de la pràctica de l’esport es busca establir vincles i generar confiança per facilitar un treball socioeducatiu posterior amb aquest jovent. 

El projecte inclou la cessió de roba esportiva i alimentació al jovent participant, per tal de donar resposta a les seves necessitats més bàsiques d’alimentació i cura del propi cos.

L’activitat va començar al Gener del 2020 i s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys a través de sessions d’activitat física aplicant la metodologia FutbolNet de la Fundació Barça. Basada en el joc i en l’activitat física, com a element socialitzador que permet posar el focus en la convivència de tots els participants i fomentar una educació afectiva i relacional. 

Per dur a terme la implementació del projecte s’ha comptat amb: 

  • El servei de detecció i intervenció en espai públic de l’Ajuntament de Barcelona.
  • La Fundació Barça amb projectes locals que implementen la metodologia Futbol Net
  • El compromís del tècnic d’esports de Ciutat Vella 
  • Fundació Tot Raval: dinamitzadora del grup de treball i facilitadora d’eines pel seguiment i avaluació de les actuacions, així com l’aportació d’aliments per als participants del dispositiu 
Per més informació podeu contactar amb el coordinador del projecte