Erasmus +

El projecte “U!ACTIV – Active citizens in european cities”, neix de la necessitat de millorar l’oferta esportiva adreçada als residents d’algunes grans ciutats europees, Gdansk (Polònia), Barcelona , Lisboa (Portugal) i Novi Sad (Sèrvia). Molt sovint a les grans ciutats, els ciutadans es troben una oferta esportiva desarticulada, amb excés o escassesa d’informació, i fins i tot, molt sovint amb informació desactualitzada. Aquesta dèbil articulació dels recursos esportius existents, limiten la visibilitat de l’oferta esportiva disponible, sobretot en determinats col·lectius socials amb menys facilitat d’accés a la informació.

En el marc d’aquest projecte, es crearà una pàgina web oberta a la ciutadana on es concentrarà l’oferta esportiva existent a la ciutat de Gdansk, amb activitats esportives de tot tipus, per a tot els col·lectius, totes les edats i tots els nivells de pràctica esportiva, en instal·lacions esportives obertes i tancades. Un element important és la implicació dels actors locals de la ciutat, clubs, organitzacions esportives, federacions i ONGs, en la creació conjunta d’una oferta esportiva adequada a les necessitats de la ciutadania.

L’equip del projecte és un grup de persones estretament relacionades amb l’esport, amb experiència en la cooperació en projectes de col·laboració internacional. La confrontació d’experiències i realitats enriquirà els socis amb coneixements i ampliarà la mirada de les respectives realitats i al mateix temps contribuirà per la millora del la qualitat de vida dels veïns de la ciutat i afavorirà la inclusió social.

Els resultats del projecte seran àmpliament distribuïts i es preveu l’ús d’un ampli ventall d’instruments digitals de difusió a través de les pagines web i xarxes socials de tots els socis.

El U!Activ project no. 613451-EPP-1-2019-1-PL-SPO-SSCP és un projecte dirigit per GOS (Gdański Ośrodek Sportul) de Gdansk, Polònia, i té la participació de 4 socis de diferents països europeus (Portugal, Sèrvia i Espanya), entre ells, l’AE Ciutat Vella, i està cofinançat per la Comissió Europea – ERASMUS + Sports.