ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Escola Aldana

Activitats per aprendre tècniques i aptituds però sobretot per afavorir el desenvolupament integral dels infants i joves, el creixement i el manteniment de les condicions físiques i psíquiques, fomentar hàbits de vida saludables i l’autonomia.

Tot això, oferint una pràctica esportiva a l’abast de tothom, de qualitat i sense exclusions.