servei de monitoratge espai migdia
Escola Parc de la Ciutadella

Des de l’AECV oferim el servei de monitoratge en l’espai migdia al cicle infantil i primària de l’escola Parc de la Ciutadella. Aquest vetlla tant per una alimentació equilibrada i saludable com pels aspectes educatius que aquest espai comporta als infants: hàbits i rutines, actituds, valors i normes.

 

OBJECTIUS GENERALS

Així, els objectius generals que volem aconseguir dins l’espai migdia de l’escola Parc de la Ciutadella són: 

  • Vetllar per l’adquisició d’hàbits alimentaris i d’higiene d’un mateix
  • Garantir l’accés a menjar equilibrat i nutritiu promovent hàbits alimentaris saludables.
  • Oferir un acompanyament a l’infant que permeti sentir l’espai com un un ambient de confiança i respectuós
  • Proporcionar eines que afavoreixen el creixement i desenvolupament de l’infant.
  • Promoure activitats de lleure durant l’estona d’esbarjo que contribueixin en el desenvolupament motriu de l’infant.