Mou-te per la salut

Mou-te per la salut és un projecte que neix l’any 2022 a la taula de salut Comunitària, coordinada per la Fundació Tot Raval i amb el suport de Pla de Barris,  per donar resposta a dos col·lectius. Per una banda, la demanda de dones per fer activitat física no mixta, seguint el projecte engegat per taula de dones, i per altra banda, oferir activitat física en la primera infància derivada de la preocupació des de la línia pediàtrica de Drassanes sobre el sobrepés, l’obesitat i la manca d’activitat física en aquestes edats. 

Així doncs, el projecte és divideix en dos grans blocs