L’AECV entre les 25 entitats Catalanes que formen part del Programa Erasmus+ Sport 2020.

El passat 22 d’octubre, L’Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), que forma part de la Comissió Europea, va publicar el llistat de les entitats que rebran finançament de la Comissió Europea per participar en projectes en el marc del programa Erasmus+ Sport, ja sigui liderant-los o com a participants amb la finalitat d’augmentar les capacitats i l’ocupabilitat d’alumnes així com actualitzar l’educació, la formació i el treball juvenil.


No és la primera vegada L’Associació Esportiva Ciutat Vella es presenta en aquests projectes que hi formen part del marc del programa d’Erasmus+ Sport. El darrer Projecte col·laboratiu en el què hi va participar va ser liderat per l’entitat Gdansk Sports : amb el projecte “GoS, Active Citiznes in European Cities!” que encara segueix en vigor i s’està col·laborant amb les entitats que hi formen part amb la finalitat d’acabar formant la plataforma informativa sobre les activitats esportives disponibles per als veïns i veïnes de Gdansk, Vojvodina, Lisboa i Barcelona.


Enguany, l’AECV serà soci del projecte “ISC : Intercultural Sport Challenge”, un projecte que te com a objectiu fomentar la inclusió social i la lluita per la igualtat d’oportunitats a l’esport. En aquest projecte hi col·laboraran, a més a més, 3 entitats que provenen de Grècia, Regne Unit i Xipre per una banda, l’Associació Esportiva Ciutat Vella i com a líder del projecte l’entitat Italiana “L’ORMA, Societat d’Esports Aficioanats a Responsabilitat Limitada”, una agència educativa que desenvolupa i ofereix experiències formatives basades en l’educació no formal.

Més informació sobre els projectes seleccionats, en aquest enllaç: https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/projeccio-internacional/erasmusesports-2015-2020/convocatories-financament-de-la-comissio-europea-i-resolucions/