servei de menjador
Menjadors
escolars

Des de l’AECV oferim el servei de menjador al cicle infantil i primària a totes aquelles escoles que hi estiguin interessades. Aquest vetlla tant per una alimentació equilibrada i saludable com pels aspectes educatius que aquest espai comporta als infants: hàbits i rutines, actituds, valors i normes. Un espai de descans, lliure, alternatiu, autònom i educatiu.

Des de l’AECV entenem aquest espai de migdia com un espai global de transformació i ple d’oportunitats d’aprenentatge del qual hi volem ser partícips. Així, tot seguint la mateixa línia educativa del centre escolar, fomentem activitats de lleure a través del joc com a eina principal d’aprenentatge i creixement personal, a més d’activitats d’expressió corporal i activitats esportives. A través d’aquests busquem fomentar les relacions socioafectives dels nens i nenes, entenent les dues etapes educatives amb les que treballem com a moments clau on aquests/es practiquen la seva convivència en la seva màxima expressió.

OBJECTIUS DE L’ESPAI MIGDIA

Així, els objectius general que des de l’AECV busquem aconseguir en aquest moment de migdia són: 

 1. Adquirir els següents hàbits socials relacionats amb l’espai de menjador, adaptats a cada etapa educativa:
 • Adoptar una postura correcte a l’hora de seure.
 • Utilitzar correctament els coberts.
 • Servir-se autònomament el menjar.
 • Assimilar els horaris i rutines de menjar.
 1. Adquirir els següents hàbits d’higiene personal relacionats amb l’espai de menjador:
 • Netejar-se les mans abans de dinar.
 • Netejar-se les dents després de dinar.
 • Retirar els plats i coberts després de menjar.
 1. Prendre consciència de la importància del bon ús del material així com de l’espai que s’utilitza durant la franja de menjador.
 2. Aprendre les normes bàsiques de reciclatge.
 3. Adquirir els valors de convivència, respecte i socialització.
 4. Facilitar la integració de l’infant en el seu entorn escolar.
 5. Oferir una oferta d’oci alternativa amb una base didàctica tot utilitzant el joc com a eina educativa.
 6. Fomentar activitats de lleure a través del joc com a eina principal d’aprenentatge i creixement personal