Mou-te per la salut:
Franja no mixta

L’activitat física de la franja no mixta sorgeix, amb el suport de Tot Raval i pla de barris, de la necessitat de generar espais de pràctica esportiva lliure d’estereotips i violències de gènere. Pretén convertir-se en espais segurs en els quals es pugui preservar la intimitat de les dones que duen a terme l’activitat i que aquesta es realitzi sense la presència activa dels homes. 

Es proposen activitats físiques i de manteniment per al col·lectiu de dones adultes, del barri del raval, en les següents franges segons la intensitat de l’activitat física, sent grup 1 una activitat més física que la del grup 2: 

Dimarts i dijous:

  • 09:30h a 10:45h –> Grup 1
Paral·lelament, també s’ofereix activitat física i de manteniment a dones que participen en entitats del barri, com Diàleg de dones, Lloc de la Dona, Ekumene, entre d’altres, i que formen part de la Taula de dones del Raval, impulsada pel centre cívic drassanes. L’activitat es duu a terme els dilluns i dimecres de 10h a 11:30h.

Els objectius principals de l’activitat són: 

  • Promocionar les franges d’esport no mixtes 
  • Reforç de la vinculació de les dones amb els espais de pràctica esportiva 
  • Promocionar la pràctica esportiva en el col·lectiu femení i culturalment divers
  • Millorar la salut integral de les participants (física, psicològica i comunitària)
  • Afavorir el coneixement i enxarxament amb els recursos del barri
  • Apoderar a les dones amb infants a càrrec en la gestió de beques escolars
Per més informació i inscripció podeu contactar amb la gemmaroca@aeciutatvella.cat o al 602250542 (Gemma)
Amb el suport de: