Mou-te per la salut:
Primera infància

L’activitat de mou-te per la salut: primera infància està enfocada a infants derivats de l’equip de pediatria del CAP Drassanes i dels Serveis Socials del Raval. Es divideix en dos edats d’intervenció:

  • 4-5 anys no escolaritzats i/o en situació de vulnerabilitat social. L’activitat es duu a terme els dilluns i dimecres de 16:30h a 18:00h.
  • 6-7 anys diagnosticats amb sobrepès o obesitat i/o que han quedat fora del circuit de beques d’extraescolars de l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat es duu a terme els dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.

Es realitzen activitats físiques i de lleure enfocades des d’un vessant lúdic i d’aprenentatge. Es pretèn crear hàbits i rutines que permetin introduir-se en activitats extraescolars que es fan durant l’any als centres escolars. 

Els objectius principals de les activitats són:

  • Establir un espai de pràctica esportiva proper i segur pels infants amb sobrepes o obesitat i/o que es troben fora del circuit de bques o no escolaritzats.
  • Promoure la sociabilització amb col·lectius d’infants amb necessitats especials
  • Establir un marc de treball i comunicació entre la línia pediàtrica de Drassanes i l’AECV
  • Promoure acompanyament i apoderament de les famílies dels infants participants

Per més informació podeu contactar amb gemmaroca@aeciutatvella.cat o 602350542 (Gemma)

Amb el suport de: