Què fem?

Que fem?

Línies d'actuació

Fent un pas endavant i assolint un compromís amb el nostre entorn, i concretament amb el veïnat del districte, anem més enllà de les obligacions que la llei estableix i duem a terme tota una sèrie de programes de Responsabilitat Social, contribuint activament i voluntàriament a la millora social i econòmica de la zona.

Aquestes línies d’actuació són:

Tenint com a punt de partida l’activitat física i l’esport com a eines fonamentals per a l’educació, és necessari exposar l’estructura sobre la qual es defineix l’abast que com entitat, volem donar a aquestes eines de futur per tal que l’educació que se’n derivi, sigui propera a la ideologia amb la que va néixer l’Associació Esportiva Ciutat Vella, l’esport per tothom.

Nosaltres respectem l’ús literari de l’expressió “Esport per a tothom” i donem resposta als nostres usuaris/es garantint activitat física i esport de qualitat per a tots els tipus de col·lectius, necessitats educatives especials i gèneres. En aquest sentit, considerem necessari que en el context social del districte de Ciutat Vella tots i totes tinguin accés a dur a terme aquests tipus de pràctica esportiva adaptada a les capacitats individuals de cada participant. Per fer-ho, obrim les portes de l’activitat física i l’esport com a una pràctica social, educativa i integradora.

Un dels punts claus del nostre projecte recau en la necessitat d’apostar per l’acció comunitària i el treball en xarxa. En aquest sentit, des d’AECV comptem amb els recursos i coneixements necessaris, sobretot en l’àmbit del treball en xarxa.

És important que aquest projecte sigui cooperatiu amb les altres entitats que també fan un seguiment dels i les adolescents del barri, tant educatiu com social. El treball en xarxa amb les entitats col·laboradores fa que el seguiment sigui molt més complet i més real. Aquest procés d’Acció comunitària i aproximació a les famílies que atenem és una vessant pròpia però al mateix temps compartida amb altres entitats amb les que compartim projectes.

Des d’aquest treball en xarxa en col·laboració amb les entitats socials del barri i amb els serveis públics del barri hem dissenyat el projecte de formació d’adolescents. El projecte sorgeix des de la necessitat de formació per a combatre la precarietat laboral en el col·lectiu jove i amb la necessitat de formar-los en educació esportiva i saludable. Aquest projecte està adreçat als joves a partir dels 15 anys amb la finalitat d’introduir-los al món de la intervenció social mitjançant l’esport i el lleure amb una vessant teòrica i pràctica.En aquest sentit volem no només treballar per a desenvolupar els dos principals objectius del nostre projecte, l’educació integral de ciutadans/es i la formació tècnica d’esportistes, sinó també formar i inserir en el mercat laboral de l’àmbit esportiu a joves a partir de 16 anys.

Som conscients de la importància de la igualtat de gènere per una societat més justa, democràtica i lliure de sexismes. Tenint en compte la realitat del districte on molts col·lectius formen part d’altres cultures, tradicions, costums i vivències a vegades inconciliables amb la igualtat de gènere, assumim aquest valor com a propi per tal d’integrar-lo als infants i joves i ajudar progressivament a canviar la consciència individual i col·lectiva.