Casals i Campus

Oferim casals i campus a diferents escoles durant les èpoques festives d’estiu, Nadal i Setmana Santa, coordinant-nos amb AMPA/AFA o direcció dels diferents centres educatius. Tant en els torns de juny i juliol com en els de setembre, tots els nostres casals són homologats per l’Ajuntament de Barcelona fet que permet als nostres infants i joves que volen participar, accedir a ajuts econòmics que facilitin aquesta participació.

Els casals els plantegem com espais de convivència, d’educació no formal, on els infants i joves desenvolupen unes activitats lúdiques planificades prèviament i adequades a les diferents edats amb una marcada vessant educativa i de lleure. Aquesta està basada en la transmissió de valors a partir de la formació integral de l’individu, procurant d’harmonitzar-ne les tres vessants principals: social, intel·lectual i física, d’acord amb la línia pedagògica del centre.

Clica aquí per sol·licitar l’ajut econòmic:

 

Preguntes freqüents

Del 2 d’Abril al 3 de Maig de 2024. L’atenció presencial es farà fins el dia 30 d’Abril

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual 2022 de la família. Segons el nivell de renda del quadre següent:

De 0 a 7.000 €: 90%

De 7.000,01 a 9.000€: 60%

De 9.000,01 a 10.000€: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar. Les famílies monoparentals i cada persona amb carnet de discapacitat comptaran doble. 

15 de Maig –> resolució provisional 

15 al 25 de Maig –> al·legacions

10 juny –> resolució definitiva 

No. Únicament s’haurà de marcar la casella corresponent si ets família monoparental o algun membre de la unitat familiar té certificat de discapacitat. 

Si l’infant que participa en l’activitat té certificat de discapacitat, cal comunicar-ho al coordinador/a de cada casal per demanar el monitoratge de suport.

Una vegada demanat l’ajut econòmic cal fer la inscripció al casal d’estiu al TPV.

Quan s’ompli el formulari se us demanarà el comprovant de la sol·licitud d’ajut econòmic i no se us farà cap cobrament fins la resolució d’aquest. El 22 de Juny se us farà el cobrament de l’import restant. 

A l’hora de fer la inscripció es cobrarà el 50% de l’import. A partir del 22 de Juny es durà a terme el cobrament del 50% restant. En cas que, posteriorment es facin ampliacions de setmanes es farà un pagament nou. 

Falten les publicacions de les bases a l’ajuntament de barcelona que es publicaran a principis de maig

Del 3 d’Abril fins a finals de Maig podeu posar-vos en contacte amb el coordinador/a referent del casal per fer el tràmit. 

Un cop tramitada la inscripció, només es podrà anul·lar fins a 15 dies abans de l’inici. En aquest cas, suposarà la pèrdua del 25% del preu de torn. Si es fora de termini suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de baixa per raons mèdiques (caldrà aportar el justificant mèdic) que es retornaria el 50% del preu del torn.